Samenwerken aan een betere en plezierigere zorgervaring

Author

Joran-Lars Buscher
Joran-Lars Buscher

Share content

PERSBERICHT

Amsterdam, 04 juli 2023

Samenwerken aan een betere en plezierigere zorgervaring

Bij NewDawn streven we ernaar digitale assistenten te ontwikkelen die zorgprofessionals ondersteunen. Met deze innovatieve oplossingen maken we het werk van artsen en verpleegkundigen boeiender door saaie, repetitieve taken te automatiseren. Daarnaast dragen we bij aan het behoud van toegankelijke zorg. We zijn trots op onze samenwerking met het Albert Schweizer ziekenhuis en andere Mprove ziekenhuizen om hen te begeleiden bij hun digitale transformatie.

Met inmiddels drie jaar ervaring in het implementeren van digitale assistenten op grote schaal in ziekenhuizen, zien we in de praktijk dat we in staat zijn om de gestelde doelen te behalen. En dat we hier succesvol in zijn blijkt wel uit de aandacht die wij hiermee krijgen door bijvoorbeeld de HIMSS  en Forbes. Dit succes vergt een grondige voorbereiding, een doordachte aanpak en bovenal een sterk partnerschap.

Vanuit dit waardevolle partnerschap zijn we voortdurend op zoek naar manieren om de zorg te verbeteren, waarbij we ook buiten onze eigen grenzen kijken. Onlangs hebben we een bijdrage geleverd aan de Vriendenstichting van het Albert Schweizer ziekenhuis. Vriendenstichtingen zijn onmisbaar in het zorglandschap en vervullen een essentiële rol voor ziekenhuizen. Ze investeren in diverse projecten binnen het ziekenhuis, en dit kunnen ze alleen doen dankzij regelmatige donaties ter ondersteuning van zorgverbetering.

Bij NewDawn geloven we dat samenwerking en betrokkenheid de sleutels zijn tot een succesvolle transformatie in de zorg. We blijven ons inzetten om de zorgsector te vernieuwen, met als doel een betere en plezierigere zorgervaring voor iedereen. Laten we samen werken aan een zorgtoekomst die inspireert en mensen in staat stelt om op hun best te presteren. 💪💙

Eager to start your digital transformation?

Get in contact

Talk to our experts

Your Privacy

We employ the use of cookies. Cookies are used in some areas of our site to enable the functionality of this area and ease of use for those people visiting. Some of our affiliate / advertising partners may also use cookies.

Learn more about cookie usage in our Privacy statement