AI vs ML

Artificial Intelligence vs. Machine Learning

Author

Unknown
Unknown

Share content

Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) zijn twee termen die vaak door elkaar gebruikt worden. Met deze blog nemen wij de verwarring rondom deze concepten weg, zodat jij gericht op zoek kan naar de juiste technologie voor jouw organisatie.

Het creëren van intelligente machines!

Het is niet zo raar dat mensen Artificial Intelligence en Machine Learning vaak door elkaar gebruiken. Machine Learning is namelijk een onderdeel van Artificial Intelligence. Artificial Intelligence is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van intelligente machines. Hierbij nemen machines taken over, die normaliter menselijke intelligentie vereisen.

Je kunt AI opdelen in drie categorieën:

  • Artificial Narrow Intelligence (ANI), ook bekent als Weak AI: een vorm van AI die beperkt is tot een specifiek gebied. De focus ligt hierbij op een specifieke taak. En voorbeeld hiervan is Deepblue van IBM, de eerste computer die een match tegen de sterkste schaker ter wereld won.

  • Artificial General Intelligence (AGI), ofwel Strong AI: een intelligente machine met het vermogen om elke menselijke intellectuele taak te begrijpen en te leren.

  • Artificial Super Intelligence (ASI), ofwel Super AI: machines die de menselijke intelligentie en bekwaamheid overtreffen. Ook wel bekent als superintelligence.

Een techniek om Artificial Intelligence te realiseren

Machine learning is een onderdeel van AI dat zich richt op het bouwen van systemen die van historische data kunnen leren en die data gebruiken om beter te presteren. Het is dus een techniek om AI te realiseren. Eerdere technieken waren vooral regel-gedreven of alleen geschikt voor geprogrammeerde algoritmen. Dit leverde niet het gewenste resultaat bij AI-gerelateerde use cases.

Machine learning kwam in beeld toen men de focus verlegde van het nabootsen van menselijke handelingen naar het nabootsen van het menselijk leergedrag.

Machine Learning kun je ook opdelen in verschillende categorieën: supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning en reinforcement learning. Deze verschillende algoritmen worden in de volgende blog verder toegelicht.

Kortom, AI is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een machine met menselijke intelligentie. ML is een techniek om dit te bereiken. Waar AI erop gericht is machines menselijker te maken, helpt ML machines om als mensen te leren. ML-technieken kunnen al heel wat menselijke handelingen overnemen, zoals het detecteren van fraude en het analyseren van het consumentengedrag.

Wil jij weten hoe ML toegepast kan worden binnen jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

Eager to start your digital transformation?

Get in contact

Talk to our experts

Your Privacy

We employ the use of cookies. Cookies are used in some areas of our site to enable the functionality of this area and ease of use for those people visiting. Some of our affiliate / advertising partners may also use cookies.

Learn more about cookie usage in our Privacy statement